Stockholm

Stockholm

I Stockholm är våra konsulter primärt fokuserade på systemadministration, IT-support och systemutveckling. Personal från SysPartner underhåller och utvecklar IT-miljöer för stora organisationer, eller ingår i befintliga team hos våra kunder.

Några av våra kunder i Stockholm

SysPartners förvaltning av Fryshusets IT-infrastruktur har varit jättebra från dag ett. Vi möts alltid av hög professionalitet och snabb service, samtidigt som de aktivt arbetar med oss för att utveckla och förbättra vår tekniska miljö.

- Åke Engelke IT-Chef